CZ | EN

Základní informace o fondu Edulios

Statut nemovitostního fondu Edulios
Statut_nemovitostniho_fondu_Edulios.pdf (290 KB)

 

Statut podfondu Edulios Alfa
Statut_podfondu_Edulios_Alfa.pdf (885 KB)


Veřejná výzva k úpisu investičních akcií Podfondu EDULIOS Alfa
EDULIOS_VerejnaVyzva.pdf (298 KB)

 

Aktuální informace pro investory EDULIOS Alfa
Edulios_Info o produktu_6_2016.pdf (1,3 MB)

 

Edulios - základní informace
EDULIOS fond kvalifikovaných investorů - základní informace.pdf (488 KB)

 

Edulios - Informace o produktu (12/2016)
Edulios_Info_o_produktu_12_2016.pdf (289 KB)

 

Podfond EDULIOS Alfa - informace o podfondu
Podfond EDULIOS Alfa - základní informace.pdf (433 KB)