CZ | EN

Klíčové paramety

Klíčové parametry

Klíčové parametry podfondu EDULIOS Alfa:

Klíčové parametry nemovitostí vhodných pro podfond EDULIOS Alfa:

Poplatky a odměny pro manažera podfondu: