CZ | EN

Předpokládaná výkonnost investice

Vzhledem k plánované výnosnosti Podfondu EDULIOS Alfa ve výši 6 % p.a. by se výnos držitele investičních akcie při počáteční investici například ve výši 3 500 000 Kč mohl pohybovat dle následujícícho grafického znazornění:

Hodnota investiční akcie

vyvoj_investicni_akcie

Upozornění pro investory: Investice do investičních akcií je spojena s potenciálním rizikem kolísání jejich hodnoty a investorům není zaručena návratnost investované částky.